Bookmark and Share

Persondatapolitik

Persondatapolitik
for
Foreningen af Fynske Jazzmusikere


Foreningen af Fynske Jazzmusikere er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Foreningen af Fynske Jazzmusikere, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Foreningen af Fynske Jazzmusikere behandling af dine personoplysninger. Foreningen af Fynske Jazzmusikere behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Foreningen af Fynske Jazzmusikere deles med Foreninglet ApS der er databehandler.

1. Hvornår indsamler og anvender Foreningen af Fynske Jazzmusikere dine personoplysninger

Foreningen af Fynske Jazzmusikere indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Foreningen af Fynske Jazzmusikere, eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Foreningen af Fynske Jazzmusikere eller ønsker at gøre brug af Foreningen af Fynske Jazzmusikere indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Foreningen af Fynske Jazzmusikere, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

 

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem nyhedsbrev (ejet af Foreninglet ApS). I denne forbindelse indsamler (Foreninglet ApS) alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Foreningen af Fynske Jazzmusikere.

2. Hvornår videregiver Foreningen af Fynske Jazzmusikere dine personoplysninger

Foreningen af Fynske Jazzmusikere kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  •        a. leverandører Foreningen af Fynske Jazzmusikere samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Foreningen af Fynske Jazzmusikere for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Foreningen af Fynske Jazzmusikere;
  •        b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Foreningen af Fynske Jazzmusikere, herunder Foreninglet ApS (ejer af Foreninglet-applikationen); eller 
  •        ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Foreningen af Fynske Jazzmusikere.

3. Hvordan beskytter Foreningen af Fynske Jazzmusikere dine personoplysninger

Foreningen af Fynske Jazzmusikere har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Foreningen af Fynske Jazzmusikere sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Foreningen af Fynske Jazzmusikere kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Foreningen af Fynske Jazzmusikeres sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Foreningen af Fynske Jazzmusikere behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@ffj-jazz.dk eller telefonnummer 22 22 14 07

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Foreningen af Fynske Jazzmusikere behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Foreningen af Fynske Jazzmusikere om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Foreningen af Fynske Jazzmusikere er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Foreningen af Fynske Jazzmusikeres indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan (Foreninglet ApS) ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

 

5. Hvor længe opbevarer Foreningen af Fynske Jazzmusikere dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Foreningen af Fynske Jazzmusikere gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Foreningen af Fynske Jazzmusikere, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Såfremt vi som dataansvarlig (Foreningen af Fynske Jazzmusikere) og databehandler (Foreninglet ApS) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Foreningen af Fynske Jazzmusikere ændre denne persondatapolitik

Foreningen af Fynske Jazzmusikere opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Foreningen af Fynske Jazzmusikere løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver Foreningen af Fynske Jazzmusikere dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Foreningen af Fynske Jazzmusikere på info@ffj-jazz.dk

 

 

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Foreningen af Fynske Jazzmusikere
v/Formand - Niels Chr. Resting

Lahnsgade 28, 5000 Odense C

E-mail: info@ffj-jazz.dk

Tlf.: 22 22 14 07

 

 

FFJ-JAZZ | Lahnsgade 28, 5000 Odense C - Danmark