Bookmark and Share

Nyhedsbreve

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
13/3 2012 - Nyhedsbrev fra FFJ-JAZZ

Nyhedsbrev 13 marts 2012

 
 
Generalforsamling
Hermed indkaldes til
Ordinær Generalforsamling i FFJ
Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19:00
Sted: ”Huset”, Skt. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C.
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3.  a. Aflæggelse af beretning
     b. Godkendelse af beretning
     c. Aflæggelse af regnskab
     d. Godkendelse af regnskab

4. Fastsættelse af indskud og kontingent

5. Valg af bestyrelse og revisorer

    a. Valg af Formand
        (På valg er Niels Chr. Resting – modtager genvalg)
         samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
         (På valg er Finn Heilbo – ønsker ikke genvalg og
        Kurt Nielsen -  ønsker genvalg)

    b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

    c.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (på valg er
         Lars Kjær,  Hans Henrik Vad Jensen og Jens-Peter Elsgaard)

6. Valg af 3 aktive medlemmer til udvælgelseskommitéen
     vedr. ”Den Fynske Jazzpris”

7. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest
    8 dage før generalforsamlingen)

8. Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Niels Chr. Resting, formand

 

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved smørrebrød og en pilsner.

Ønsker du at deltage i spisningen bedes du tilmelde dig
senest den 24. marts til
info@ffj-jazz.dk,
eller til kasserer, Kim Kingo tlf.: 21 60 17 47
eller formand, Niels Chr. Resting, tlf.: 22 22 14 07


HUSK AT BETALE DIT KONTINGENT
(Medlemmer der er i kontingentrestance kan ikke deltage i generalforsamlingen)


Hent kørselsvejledning til "HUSET"
 
Hent indkaldelsen i udskriftsvenligt format

Klik her for at hente indkaldelsen i udskriftvenligt format

Januar 2017


December 2016


November 2016


August 2016


Marts 2016


Februar 2016


Januar 2016


November 2015


Oktober 2015


Juli 2015


Juni 2015


Maj 2015


Marts 2015


Februar 2015


Januar 2015


December 2014


November 2014


April 2014


Marts 2014


Februar 2014


Januar 2014


December 2013


Oktober 2013


September 2013


Juli 2013


Juni 2013


Maj 2013


April 2013


Marts 2013


Februar 2013


Januar 2013


December 2012


November 2012


Oktober 2012


Juni 2012


Maj 2012


April 2012


Marts 2012


Februar 2012


Januar 2012


December 2011


November 2011


Oktober 2011


September 2011


Juli 2011


Juni 2011


Maj 2011

FFJ-JAZZ | Lahnsgade 28, 5000 Odense C - Danmark