Bookmark and Share

Nyhedsbreve

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Navn
E-mail
:
CAPTCHA Image
Klik her hvis du ønsker at afmelde nyhedsbrevet
1/3 2015 - Nyhedsbrev fra FFJ-JAZZ

Nyhedsbrev 1. marts 2015

 
 
Indkaldelse til generalforsamling
GENERALFORSAMLING 2015
Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i FFJ
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19:00
Sted: ”Huset”, Skt. Jørgens Engen 2, 5000 Odense C.
 
Dagsorden:
 
1.Valg af dirigent
 
2. Godkendelse af dagsorden
 
3. a. Aflæggelse af beretning
    b. Godkendelse af beretning
    c. Aflæggelse af regnskab
    d. Godkendelse af regnskab 
 
4. Fastsættelse af indskud og kontingent
 
5. Indkomne forslag (Skal være bestyrelsen i hænde senest 8
    dage før generalforsamlingen)
 
6. Valg af bestyrelse og revisorer
 
    a. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
 
    b. Valg af Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige år)
        (på valg er Kim Kingo – (modtager genvalg))
        (På valg er Poul Nielsen – (modtager genvalg))
 
    c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
        (på valg er Torben Neye Andersen og Jørgen W.
        Knudsen)
 
    d. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
        (på valg er Hans Henrik Vad Jensen og Erik Lysholm)
         – Suppleant vakant
 
7. Valg af 3 aktive medlemmer til udvælgelseskommitéen

    vedr. ”Den Fynske Jazzpris”
 
8. Eventuelt
 
På bestyrelsens vegne Niels Chr. Resting, formand
 
HENT INDKALDELSE OG REGNSKAB
PÅ NEDENSTÅENDE LINK

Hent indkaldelse og regnskab her
 
Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved smørrebrød og en pilsner.
 
Ønsker du at deltage i spisningen bedes du tilmelde dig
senest torsdag den 21. marts til info@ffj-jazz.dk,
eller til kasserer, Kim Kingo tlf.: 21 60 17 47
eller formand, Niels Chr. Resting, tlf.: 22 22 14 07 

 
HUSK !
(Medlemmer der er i kontingentrestance kan ikke deltage i generalforsamlingen)

Januar 2017


December 2016


November 2016


August 2016


Marts 2016


Februar 2016


Januar 2016


November 2015


Oktober 2015


Juli 2015


Juni 2015


Maj 2015


Marts 2015


Februar 2015


Januar 2015


December 2014


November 2014


April 2014


Marts 2014


Februar 2014


Januar 2014


December 2013


Oktober 2013


September 2013


Juli 2013


Juni 2013


Maj 2013


April 2013


Marts 2013


Februar 2013


Januar 2013


December 2012


November 2012


Oktober 2012


Juni 2012


Maj 2012


April 2012


Marts 2012


Februar 2012


Januar 2012


December 2011


November 2011


Oktober 2011


September 2011


Juli 2011


Juni 2011


Maj 2011

FFJ-JAZZ | Lahnsgade 28, 5000 Odense C - Danmark